Werkwijze

Aan de hand van een hulpvraag geeft de tekentherapeut een tekenopdracht. Een vel papier dient als het werkveld. In dat werkveld kan op een creatieve wijze uiting gegeven worden aan emoties of situaties, namelijk de klacht. Boosheid bijvoorbeeld is een emotie die niet altijd welkom is. Toch hebben we een goede reden om boos te zijn. In een tekening kan de boosheid geventileerd worden en zichtbaar gemaakt. De emotie die achter de boosheid zit, kan hierdoor zich op het papier openbaren in realistische of abstracte verbeeldingen. Zo hoeft een boom niet groen of bruin te zijn, op een tekening mag een boom ook paars of blauw zijn. Een mooie, lelijke of verkeerde tekening bestaat niet. Alles in de tekening geeft inzicht om met jouw innerlijke vraagstuk aan de slag te gaan. Door vragen te stellen over de tekening wordt informatie verkregen. Daarnaast gaan we de tekening samen uitbeelden wat vaak extra inzicht oplevert.