Tekentherapie

Therapie is een hulpmiddel om klachten aan te pakken. Een tekentherapeut werkt aan de psychosociale klachten en is een deskundige op het gebied van de Tekentaal.

Via onze zintuigen krijgen we dagelijks beelden, geluiden, en geuren tot ons. We filteren wat we kunnen gebruiken. Deze verwerken we door ze op te slaan. Daarnaast koppelen we emoties aan de verkregen informatie. Dit gebeurt veelal onbewust. Het zijn vaak deze belevingen die ons gedrag sturen. Therapie is een werkwijze om klachten afkomstig uit een gebeurtenis te herleiden, te bekijken en te herijken. Zo wordt als het ware de schaduwzijde in de beleving belicht.

Bij tekentherapie worden beelden ingezet om dat bij de cliënt te bewerkstelligen. De cliënt creëert zelf een beeld door te tekenen of te schilderen. Zo wordt de klacht inzichtelijk gemaakt en kan samen met de tekentherapeut een vertaling worden gemaakt, wat er zich in de binnenwereld van de cliënt afspeelt.

Werkwijze

Aan de hand van een hulpvraag geeft de tekentherapeut een tekenopdracht. Een vel papier dient als het werkveld. In dat werkveld kan op een creatieve wijze uiting gegeven worden aan emoties of situaties, namelijk de klacht. Boosheid bijvoorbeeld is een emotie die niet altijd welkom is. Toch hebben we een goede reden om boos te zijn. In een tekening kan de boosheid geventileerd worden en zichtbaar gemaakt. De emotie die achter de boosheid zit, kan hierdoor zich op het papier openbaren in realistische of abstracte verbeeldingen. Zo hoeft een boom niet groen of bruin te zijn, op een tekening mag een boom ook paars of blauw zijn. Een mooie, lelijke of verkeerde tekening bestaat niet. Alles in de tekening geeft inzicht om met jouw innerlijke vraagstuk aan de slag te gaan. Door vragen te stellen over de tekening wordt informatie verkregen. Daarnaast gaan we de tekening samen uitbeelden wat vaak extra inzicht oplevert.