Praktische informatie

Op basis van een intakegesprek stelt de tekentherapeut in overleg met de cliënt een behandelplan op. Een behandelplan bestaat uit ongeveer 6 tot 8 sessies. Daarna wordt de therapie geëvalueerd en in overleg afgesloten of, zo nodig, vervolgd.

Kosten
Kennismakingsgesprek          gratis

Therapie sessie                     € 85,-     (1 a 1,5 uur)
Therapie evaluatie sessie      € 75,-     (1 uur)


Aanmelding en afspraken
– Behandeling geschied volgens afspraak.
– Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de therapeut in behandeling komen.
– Tarieven zijn inclusief het gebruik van materialen.
– Betaling geschiedt per factuur met een betalingstermijn van 14 dagen of ter plekke contant.
– Deze prijzen gelden per 1 januari 2024. Prijswijzigingen zijn jaarlijks voorbehouden.
– Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of via de mail af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
– De hierboven genoemde sessiekosten zijn inclusief administratie kosten.
– De praktijk is rookvrij.
– De therapie vindt individueel plaats en is afgestemd op de individuele vraag. 

Als tekentherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Tekentaal. Tekentherapie valt onder complementaire zorg. Ik ben geregistreerd bij RBCZ. Hierdoor wordt tekentherapie door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vanuit aanvullende pakketten vergoed. De hoogte van de vergoeding en het maximale bedrag kun je nakijken op je polis en op de website van je zorgverzekeraar.

Een aanrader is om voor aanvang van de tekentherapie contact met je verzekeraar op te nemen om zeker te weten dat vergoeding voor jou mogelijk is. Je kunt vragen om een bevestigende e-mail.

Inner©Image is lid van:
– Vereniging Tekentaal, beroepsvereniging voor tekentaaldeskundigen; met o.a. beroepsprofiel van tekentherapeut; www.tekentaal.nl
Deze beroepsvereniging is eveneens aangesloten bij het RBCZ.

Inner©Image is geregistreerd bij:
– Het RBCZ. Registratie Beroepsvereniging Complementaire Zorg. Voor informatie hierover kun je terecht op www.rbcz.nu
– Geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg S.C.A.G.. Voor Informatie hierover kun je terecht op www.scag.nl
– AGB-register. Voor informatie hierover kun je terecht op www.agbcode.nl

Inner©Image is ingeschreven bij:
– Kamer van Koophandel. Voor informatie hierover kun je terecht op www.kvk.nl

Veiligheid en vertrouwen, zijn essentieel  voor elk contact met mij. Soms is extra hulp welkom of nodig. Voor meer informatie, advies en melden van huiselijk geweld,  kindermishandeling en ouderenmishandeling help ik je graag op weg of kijk op Veilig Thuis of ik vermoed huiselijk geweld.
Voor hulp ter preventie van suïcide, bel 113 of kijk op de website.