Verlies en Verdriet

Verdriet kun je om van alles hebben. Verdriet is een emotie die eigenlijk heel gezond is, het is een uiting van pijn die vaak samengaat met een verlies.

Verlies, en het rouwen dat hiermee gepaard gaat, geeft veel emoties, zoals verdriet, somberheid en boosheid. Ook lichamelijk kost rouwen veel energie. 

In eerste instantie denken we bij rouwen aan het verlies van een dierbare. Maar het is ook menselijk om te rouwen bij verlies van je baan, van een vriendschap of een lichamelijke conditie. Wat ook ervaren kan worden als een verlies is iets wat niet mogelijk is geweest, zoals kinderloosheid, een lichamelijke beperking bij jezelf of het hebben van een familiedlid met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Voor deze mensen bied ik 8 a 10 individuele sessies aan, waarin we aan rouwarbeid gaan doen. Ik bied in deze sessies rouweducatie (daarin komen de thema’s verlies, verdriet, verwerking en verandering aanbod), maar is nadrukkelijk ook veel ruimte voor uw eigen rouwproces. Op deze manier biedten de sessies je handvaten om het rouwproces in jouw leven ruimte te geven. De sessies gebeuren in een veilige omgeving.

Kijken naar het verleden, geeft blijheid in de toekomst.