Praktische informatie

Op basis van een intakegesprek stelt de tekentherapeut of beeldend coach in overleg met de cliënt een behandelplan op. Een behandelplan bestaat uit ongeveer 6 tot 8 sessies. Daarna wordt de therapie of coaching geëvalueerd en in overleg afgesloten of, zo nodig, vervolgd.

Kosten
Kennismakingsgesprek      gratis

Therapie sessie                 € 85,-
Therapie intake sessie      € 95,-
Coaching sessie                € 65,-
Coaching intake sessie     € 75,-         

Aanmelding en afspraken
– Behandeling geschied volgens afspraak.
– Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de therapeut in behandeling komen.
– Tarieven zijn inclusief BTW en het gebruik van materialen
– Betaling geschiedt per factuur met een betalingstermijn van 14 dagen of ter plekke contant.
– Deze prijzen gelden per 1 januari 2019. Prijswijzigingen zijn jaarlijks voorbehouden.
– Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of via de mail af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
– De hierboven genoemde sessiekosten zijn inclusief administratie kosten.
– De praktijk is rookvrij.
– De therapie en coaching vindt doorgaans individueel plaats en is afgestemd op de individuele vraag. Afhankelijk van deze vraag kan het zijn dat er ook in kleine groepen gewerkt wordt, zoals bijvoorbeeld een ouder met een kind of met een partner.

Als tekentherapeut en beeldend coach ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Tekentaal. Tekentherapie valt onder complementaire zorg. Ik ben geregistreerd bij RBCZ. Hierdoor wordt tekentherapie door de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vanuit aanvullende pakketten vergoed. De hoogte van de vergoeding en het maximale bedrag kun je nakijken op je polis en op de website van je zorgverzekeraar.

Een aanrader is om voor aanvang van de tekentherapie contact met je verzekeraar op te nemen om zeker te weten dat vergoeding voor jou mogelijk is. Je kunt vragen om een bevestigende e-mail.

Beeldende Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Wel kan je financiële ondersteuning vragen aan je werkgever als het doel gerelateerd is aan de werkvloer.

Inner©Image is lid van:
– Vereniging Tekentaal, beroepsvereniging voor tekentaaldeskundigen; met o.a. beroepsprofiel van tekentherapeut; www.tekentaal.nl
Deze beroepsvereniging is eveneens aangesloten bij het RBCZ.

Inner©Image is geregistreerd bij:
– Het RBCZ. Registratie Beroepsvereniging Complementaire Zorg. Voor informatie hierover kun je terecht op www.rbcz.nu
– Geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg S.C.A.G.. Voor Informatie hierover kun je terecht op www.scag.nl
– AGB-register. Voor informatie hierover kun je terecht op www.agbcode.nl

Inner©Image is ingeschreven bij:
– Kamer van Koophandel. Voor informatie hierover kun je terecht op www.kvk.nl